djur som behöver hjälpkatt och hund Hjälp oss hjälpa hundar och katter!

 

I vår verksamhet med hundpensionat/dagis har vi sett ett ökat behov av hjälp med omplacering av hundar och katter.

 

Innan vi placerar om djuren vill vi att dom ska vaccineras, märkas och vid behov stereliseras ( gäller främst katter).

 

Då behöver vi DIN hjälp!!

 

Du kan hjälpa till genom att skänka en gåva, som oavkortat går till dessa åtgärder,

på bankkonto ( i Handelsbanken)cleringnr:6417 konto nr: 527074012.

Märk din gåva med namn(om du vill) och"Hjälp djuren".

 

 

Vi och djuren tackar så mycket för DIN hjälp!!!

Vi tackar Djurskyddet,Norra Hälsingland för deras värdefulla gåva.

Vi tackar en anonym givare för gåvan.

Vi tackar "Alex" för gåvan.